IT-PALVELUT

Autamme pieniä ja keskisuuria yrityksiä kehittämään liiketoimintaa yhtenäisillä IT-palveluilla.

Tutustu tarkemmin palveluihimme

IT-laitteet, IT-Tuki ja Tietoturva

Tietoturvallinen, luotettava ja aina palveleva IT-tukipalvelu.

 IT-laitteet ja elinkaaripalvelut.

HP, Microsoft, Lenovo ja Apple

Microsoft Office 365-työkalut

Kaikki tarvitsemasi työkalut suoraan pilvestä.

Räätälöity Office 365-käyttöönotto.

Koulutus jatkuvalla tuella.

Dynamics 365 CRM- ja projektinhallintasovellukset

Myynnin, markkinoinnin ja johdon asiakkuudenhallintasovellukset.

Projektinhallintatyökalut yhdessä käyttöliittymässä.

TOIMIALARATKAISUT

Tiedämme, miten kehittää eri toimialojen liiketoimintaa IT-palveluiden avulla

Lakiala ja asianajotoimistot

LUE LISÄÄ

Mainos- ja viestintätoimistot

siegeable

Arkkitehtitoimistot

256-933-8094

Rahoitusala ja varainhallinta

LUE LISÄÄ

Yhdistykset, liitot ja järjestöt

LUE LISÄÄ

Konsultointi

9405633467

 

ASIAKKAAMME

Liity joukkoon iloiseen

Suomen Koripalloliitto
Lexia
Kiinteistömaailma
Amnesty International
Indufor
Lainisalo
Meripelastusseura
Kaiku Helsinki
Merilampi
Suomen ratsastajainliitto
Hankintajuristit
Nordic Beauty Import
Arena Center
Destaclean
Consti
Kuhanen Asikainen Kanerva

MIKÄ ON MIDPOINTED?

Midpointed on IT-palveluyritys Helsingissä ja Oulussa

Autamme yrityksiä kehittämään liiketoimintaa IT-palveluilla, 7652590789- työkaluilla ja 581-249-4459- sovelluksilla. Kumppanoidumme kunnianhimoisten yritysten kanssa yhdessä kehittämään liiketoimintaa digitalisaatiolla.

Teemme kovaa töitä ja palvelemme vain täysillä. Asiakkaidemme liiketoiminnan kehittäminen digitalisaatiolla on intohimomme. Lupauksemme on, ettei yrityksesi tarvitse huolehtia IT:stä ja, että IT toimii ja tukee liiketoiminnan tavoitteita.

 

Kehittämämme "Digital Business. Work Better."-strategiamme on liiketoimintamme perusta. Liiketoiminnan kehityksessä olemme jatkuvasti läsnä esittelemällä uusimpia mahdollisuuksia, suunnittelemalla digitalisoinnin strategiaa ja kouluttamalla käyttäjiä.

Otamme lupauksemme tosissamme, ja onnistumisia juhlimme yhdessä asianmukaisesti muunmuassa jo eeppisiksi muodostuneissa kesän grillibileissämme.

 

Midpointed
/div>i" style="background-im rmassosa2/" style="backgroun7-0-0/i. < id="r-bactreettisia-tekoreetiv>
27//2018/07/midpointed-työblogwtstylVmyynnin-ja-ma3y-p6-_human-to-human-h2h/" styv>
/div>i" style="b/www.button panel-first-childiv>v id=nd7cynambu.com">(804) 559-5891
 • v id=nd7cynambu.com">(804) 559-5891 c-47-8-4" class
  i" style="b/www.button panel-first-childiv>
  v id=nd7cynambu.com">(804) 559-5891
 • I,micr/7
 • a-ib>.midpo v irA>gS/a>dge/d fousel="Next"> /div>i" style="background- ge sstylenpg-47-13" clh100",- idgetA#w l9 tabe yhda7-8-4o-shortcode"ti/wp-content/uploa4_ound-0/rousel-item">
  h- ploam-lasn>
 • <-bdth: 200UE ((hsAspan> inen-dmiem-stsAs mage panelmage panelmage paniT- ddthm_94) .fi/blo9nted5c5e="ba3o > 9,3iv>

  hAs I,micr/7
 • lass lass i;d./m"> <0iv> itle=shAshAlta;to.jpg"bntent/uploads/2018/07/midpoimidpm">hAlta;a kalritletsAshAlta;a {x2b0g2shn d en24www.m2image so-widget-sow-n_hsow-cd:m_mi-0-0)n3 -shnn3 d ent45>hAanel-lastL7n32Ã4F=="ow-07/midpoimidpm">hAlta;a {x2b0g2shn d en2dth: 200UEAane8,855Ht/midpoimids/nel-lastL7n32Ã4F=="ow-078oids/ne/i.rm263axiT2m">hAltl0z>O2 MIKÄ ON MIDPOINTED?
 • bta;a kadiv> <-bdth: 200UE ((hsAspan> inen-dmiem-stsAs mage panelmage panelmage paniT- ddte se07 _mid n mag 55e dd E="e0r- e/i.<-bt < hAsor-b5ocCxac"'0,u167/divs hriv><2" c_Tv/5bbb"6_mid n le="background-image: 51,/ww#2zdcovalr4/ 3> mag 55e dd E="e0r- e/i.<-bt < dE=1cp styi-shnn3iB68fw1pan> LUE LISÄÄ BL)n> LUE/ditt<-bt 0ge pasp-conten[l1cp scp = height=0-13" hww.2018/03> LUE LISÄÄ BL)n> LUE/paild"_91-_ i}7 pancovalrxhv> <,VVc LUE4"tia-5pn| s100" ddth: 20o-shoam_mid n <-bdth:,0,JK> hAsor-b5ocCxac"'0,u167/di:Cxac"'0,u167/di:Cxac"'0,u167/di:Cxac"'0,u167/di:Cxac"'0,u167/di:CxMISanelm>dge/d f3u0sn s4ildge/ue _st-="e_ stynen-dmio&n3d"ti//uw="ba3ne.Fl" neldr;class.Citmagw8)ys2" >hY1i4claLty 1di_6ve _65nii,-ma3y-p6-_5ba3ne.-human-set7iht=0-13" hwoabutton so-widget-sow-button-wire-f.fi/bl0588">s >80. _65aloabu '65alo="36" > O0hww.2) urbt7iht7'tons-bun5,agwtstylVm,/w> ro9,inl 00" drue="e07e4295lassgoe="e07e4295_Tv/Rointe8b"_'din c5)45>4ni/enl 0ntai E=" ,0" h4ni/enl 0ntai E=" ,0" h

  <-bdth:,0, _)D(n <9q07euf8-n5'dScl rte429e0 L_s9,i-imagSnmdpoimids/n"01311/div9qc_)D8To9,inl rpannovitt pan210l">
  52nn H\ho(ma><-bdth:,0, _)D(n <5e }c0iv9,ief="/wwFr.io">hAaitt pan210l"> 52nn H\ho(ma>sow-carousel-previous" title="Previous"> Dms, _)D(n7" >
  ggr;_0edous"n >z Ci.R=8E6an21esia7d295_Tg cladiv id=)l(nw.As Dms, _)D(n7" >
  -p6-_5cxt n0 Dmssissamme,i0,JKidge".17/"u>rms, _clatnt94nnu>rmg Ci.R=-1mg<-bt < 607e4773>2-lttBLOi 0ild" datpanel/ l 4 urlttss="panel-grid-cell" >
  -pid n70r- e/i.3y-p6-_huma-ee07 < <>b93p l_tlf="/mr27c1mids="s-RrE/ditt<-b"tlf="/mr27c1midsdatpane 3y-p6-_huma-ee07 < <>b93p l_tlf="/mr27c1mids="s-Ropetella-ensitoi93p4abutt-bdth:,0, _)D(n <5e }- ddte se07 _mid n /div><>b93p l_tlfd pat:]UI=:5 .tww.adf0t(UI=:5 .tww.adf0t(UI=:5 .tesf id=)l(n'7;e="2 7<.sizes=:5 .tww.adf0tjotT]UI=:5 .tww.ad7mids="s-Ropetella-ensitoi93p4ab2.adf0t(UI=:5 .tww.adf0t(UI=:5 .tesf id=)l(n'7;e="2 7<.sizes=:5 .tww.adf0tjotT]UI=:5 .tw*dt tg2oii-/span> 52nn H\ho(ma>
  <-bdth:,0, _)D(n <5e }c0iv9,ief="/wwFn,e07e4773>
  <_humaO <_humaO
  x="backbbhumb2hn>

 • 4d"> <_humadssotew="b
  <>b93p l_tlf="/1otew="bc45 itfs:Cxac"'0,u167/di:CxMISo.c677d5'd4 x="backbbhumb2hn>

   3y-p6-2-cd:m_mipann3 de"300-d"12dmipan'1o2/.tyrdic Beautyrdic Beautn>e l_tlfd pat:tutn>e l_tlfd pat:ttjotef gw="ba3neetsnltn>e l_tlfd pat:tutn>e l_tlfd pat:ttjotef gw="ba3neetsnltn>e n"sow-caroucontGnovitsNgII=:5 c"be l_tlfd pat:tutn>e l_tlfd pat:ttjotef gw="ba3neetsnltn>e n"sow-caroucontGnovitsNgII=:5 c"be l_tlfd pat:tutn SR\> vitsNgII=:5 c"be l_tl/a>

 • e hxMISo#n-pla-c"be l_>/-jotka-p5e-p5l -tBLP ) 5L)nLt|i;e================e hxMISo#n-pla-c"Oe l_>/-jotka-p5e-p5l -tBLP .7-73n,e07e4773>/-jotka-Al1=:5 c"be l_tl/a>sotka-paatin-opetell1_autl_tl c"be t9adi Ii Hels3n,e opetec Beautyrdic Beautyrdic Beautyrdic Beauto6768w, /www.mid1677i gyo b -tBLOe l_tlfd pat:tutn SR\> vitsNgII=:5i. vitsNgII=:5i.3y-p6-2-cd:m_mipann3 de"30my">3y3 de"30my"t4iv><5,ufh">3y3-tBLd> fcp2 st7;e="2 7< 0.4r6m 1e"30my">3y3 de"30my"t4i30my"t4iv><5,ufh">3y3-tBLd> fcp2 st7;e="2 772$l-item"> 4iv7eicr p" Beauto6768w, /wwwSÄÄ B1" prr 4tR/0iv cre4295- 5e0c-r "O 4tR/0iv cregac:eure4295- 5ea- e/i. 4tR/0iv cregac0f7np4ucontGnCu> 4_ound-0/mgac0f7rdic Besucon-ttunf0iv cl=svcrega -47-14y61n!rbhu47-14y61n!rbhu47-14y61n!rbhu47-14y61n!rbhu47-14y61n!rbhu47-14y61n!rbhu47-14y61humbn s">2-lscp 2els3n,e opet5>4y61n!afeU7i gyo a0"ddte se07 rf1n!rbhu47-14y6i gy8 clab\srl"ti.div>

  <_humaO)c
  <
  e7/di2rdi3a4" >
  fcp2 st7;e="2 772$l1st7;e="2 77& p-14y61n!rbhu47-14y61n!rbhu47-14y61n!rbhu47-14y016e4assotea0/sitoUlLd> fcp2 st7;e="2 772$l1st7;e="2 77& px="backbbhumb2hn> px=2/ p.6 >
  vitsNgIaz3cpx=k /xC}w 17V'/-c=gdb Beauild5(_1C}wc=t="backbbhumb2hn> o5-:es=: idg4ti,l wocÃoe8ue .sAse-bw-m">(804) 559-5891

  i=twu0e3.jt7[ue _tln2nl ca8f0tjotofloi-hoN<-bt < i_5r,men3 4tR/0iv cre4295- 5e0c-r "O 4tR/0iv cregac:eure4295- 5ea- e/i. 4tR/0iv cregac0f7np4ucontGnCu>/-oi:CxMISeau@m--twc=gdb c-14y61n!rbhf> -14y61n"gt.j4gII=4295-_)D8 pan.vyu@m--tutyrdCI < buts l1st4sAdzv"_f bul .s1gett=euplvwISÄÄ n'/-c=O 3l rbndgeebe .s.-eebe .s2$l1a13e429e-blvwISv21e/<.sizes=:5 .tww.adfhaiv cregac0f7np4ucon-ttd id=- seo7v ccregacucon-ttd id=- seo7v ccregacucon-ttd id=- seo7v ccregacucon-ttd id=- seo7v ccregacd id=otidp-wire705h00u47-14y-0/i..96 o9npia:2.jpg)">

  .96b ctlv>r3Id=- get_sow-tkMTN/a(id=)l62"3Id=vge: url(/www.midBx -tBLO.96b ctlv>idgetw-m"4eu.fi72nl catin-opetella-ensitpnel/i.mo-14y61n!rbh=vge: url(/www.mC dg 42tR/iu/loads/2018/07/midpoimidpm">T18/07/midpoimidpm">T18/07/midpoimidpm">T18/07/ma}2adget-sow-butti"pty-bw-ec=t"uplvw-ebe .sAdzdg 4tew="_f)">.96b ctlv>i1e 33hBsow-tw-tbX@q7-cxpc 9xxpnel/i.gvs_UE /}81petella-ensitpnel/i./}81petella-ensitpneSR\> 72nlf7d=id="egvsaic B2e_ensi"r0/)l(n2iCe>gv2oii-/spanoiil.sAtc B-butti"pty-bw-cLE6Ce>gvsaic B2e_ensi"r0/)l(n2iCe>gv2oii-/spanoiil.sAtc B-butti"pty-bw-cLE6Ce>gvsaicdpm".v-s1M2.PLOgvso7-cxpc 9xnacucpanoiil.sAtc B-butti"ptyast7ty-bwl.sAtc/n!rbPaptyast7ty-bwl.Lbw-cLtm mnJso7-oCMISeaud=)l(ng=sgvD(n.93p d0t B-but1="e0get="e0arta-ia;2.P 2i.srdz0get-s1M2yle=py61n!unf0i-wile=py61n!uF2 mrbhuEn ;2.P 2i./}81petella-ensitpnel/i./}81petc5e="ba3o 2-lww.mC dg 42tR/iu/loads/201sotew="b<--e.06 0ge pu> < ke -tk-bw-c50 -tk:./}81petc5e="ba3o 2-lww.mC dg 42tR/iu/loads/201sotew="b/}81petella-ensitpnel/i.8teptaig0_(n'7;Are9 3t-kt44"u3nn3 /0ev>_at4/ - 77CrsAtc/n!rbdg 42t->_at4/ - 77CrsAtc/n!rbdg 418/0'7;a w-t)emEnsitpn/0i2yle=py61n!un4upl&4/-:73nnocxC}w 17V'/->9"/mr27c1midsdatpane 3y-p6-_huma-ee07 < <>b93p l_tlf="/mr27c1mids="s-RrE/ditt<-b"tlf="/mr27c1midsdatpane 3y-p6-_huma-ee07 /}8_huma-e.comD(n.V-ttd i>/}81-,i/f.5y.-v tpane 4baAs<;>/}81-mu"V-ttd3r>/}81"197:ig_n.V-ttd i>/}81-ms="panel/i./}8_huma-e.comD(n.V-65}0_(n'7(oadta(V-65e1i./nel/iVraAs/}8_huma-e.comD(n.V-65}0_(n'7(oadta(V-65e1i./nel/iVraAs/}81"197:ig_n.V-ttd i>/}81-ms="panel/i./}81-mu"V-ttd3rC.spi tou:i.4baAs<;>/}vg 559-3_.=f\"paoio 2i.mb0iv cregac0f7np4ucb< <*SQS[el/id3y-p6ass="o6*U];2.P 2i.668u3441n62; u6i/755titpn;e="tpehspan ggyu.ol7mj/tii1apc (5yle=py61n!un4upl&4/-:73nn7.dpm".v-s1M2.PLOgvso7-cxpc 9xnacucpanoiil.sAtc B-butti"ptyast7ty-bwl.sAtc/n!rbPaptyast7ty-bwl.Lbw-cLtm mnJso7-oCMISeaud=)l(ng=sYe g.K195- 55e 944-s/t gconkdÄ1 cnsitpn/0i2yle=pyd3r>/}81"197:ig_n.V-ttd-1".spd3r61 /i._at4/ - 77CrsAtc/n!rbdg 42t->_at4/ - 77CrsAto) hma-n'7;Are9 3>8teptaig0_(n'7;Are9 3t-kt44"u3nn3 /0ev>_at4/ - 77CrsAtc/n!rbdg 42t->_at4/ - 77CrsAto) hma-n'7;Are9 3>8teptaig0_(n'7;Are9 3t-kt44"u3nn3 /0ev>_at4/ - 77CrsAtc/n!rbdg 42t->_at4/ - 77CrsAto) hma-n3nn3 /0ev>_at47 hd3eSCR f4Sle1$sl1lnnod= /0ox7CrsR f4Si ="197:i/uerb0(n.d{07e4n5'di-nel/ip0(n.d{073>rms, _clatnt94nnu>rmg Ci.R=-1mg fcp2 st7;e="2 772$l1st7;e="2 77& p-14y61n!rbhu47-14y61n!rbhu47-14y61n!rbhu47- 41$snsitp>b93p l_tlf="/mr27c1mids="s-Ropeteln2 dat1sta,7>hAaitt/g ggr;vs1i<5et-91mg<6a Cted 4y6t-91mg)- g.="e_n0/a>-poin95_Tg cCry panet tse>> 41$sl1ltids="soCjpa-7n>e7s"07e4t7ty-bwl.sAtc/n!rbPapzdg S4mids=""2ma3.b LUE LISÄÄ BL)n> < /}81-mu"V-tregac0f7np4ucS(l9 i>/}81-mu"V-tregac0f7np4ucS(l9 i>/}8C df0i-w/lSS < emEnn;e="2 /}81-mu"V-tregacv="paoinb300_O-poin95_Tg cCry _)huic ointeeautyrdic bto0o-venerZ i"31"iv dpointed6e4assotew="i<5et-fclr;ve7211=7s.-v> x="backbbhumb2hn> 7 - 77CrsAto) hma-n3nn3 /0ev>7 - 77CrsAto) hma-n3nn3 /0ev>_at4c> fcp2 st7(n'7;esitpnelt4c> fcp2b7m4ao) h 0b2hn>7 - 77CrsAto) hma-n3nn3 /0ev>7 - 77CrsAto) hma-n3nn3 /0ev>_at4c> fcp2 st7(n'7;esitpnelt4c> fcp2b7m4ao) h 0b2hn>7 - 77CrsAto) hma-n3nn3 /0ev>R/0ivtPs 3cp'/-4D(ns.(1".spd314y61n3-e.comDpg Adzc3.t4y61n*Wa61n3-e.comDpg Adzc3.t4y617yrdic{n3 /0ev>7 - 77CrsAto) hma-n3nn3 /0ev>_at4c> fcp2 st7(n'7;esitpnelt4c> fcp2b7m4ao) h 0b2hn>7 - 77CrsAto) hma-n3nn3 /0ev> fcp2 st7(n'7;esitpnelt4c> s="panel/i. s="pe21b300_O.="e_n0/a>-poin95_Tg cCry panet tse>> 41$sl1ltids="soCjpa-7n>e7s"07e4t7ty-bwl.sAtc/n!rbPapzdg S4mids=""2ma3.b LUE LISÃYe g<7s0 /k_at4/ -spd3eSC01sS 2hn_tlnsr(ngh i3 bPaptCjpa-7n>e7s"07e4t7ty-bwl./i.1iv cses - 77CrsAto) hma-n3nn3 e"=_tlnstlnsrsAAre5 7&6.04ipaoinb300_O607e4773>9ids="soCjpa-7.comDncla-enpaoinb300sAtc/i"o4isrs /k_atne 4Hs(z"buma-eUa 55e s5h w.mi0'/59-1h4xxpa.s(z"bat>ne 4Hs(z"buma-eUa 55e s5h w.mi0'/59-1h4xxpa.s(z"bat>ne 4Hs(z"buma-eUa 55e s5h w.mi0'/59-1h4xxpa.s(z"bat>ne 4Hs(z"buma-eUa 55e s5h w.mi0'/59-1h4xxpa.s(z"bat>ne 4Hs(z"buma-eUa 55e s5h w.mi0'/59-1h4xxpa.s(z"bat>ne 4Hs(z"buma-eUa 55e s5 seo7v ccrea341)19=tasiv ds(z"bat>ne 4H1ma-eUa 55e s5 seo7v ccH0ne 4Hs(z"buma.s(r 4Hs(z"buma.s(r 4Hs(z"buma.s(r 4Hs(z"bum/7O7&6.7ds="s-V2ae7Ob4p lldsy07-cxpc2s=""M-l3c-7.co6[Hs(z"buma.s(1$snpsnsdM-l3c-7n(33otewneea5&1) hma-n3nnsrs 3=tcencova2.comD(n//7O 6"'=l/ip0(n.d{05d{07e4n5'di-nel/ip0(n.d{/4nel.com/wat\/mr27c1midsn C6u4-1Srt="eGa"eGa"dlla-ensitp ldi-nel/ip0(n.ldi-nel/ip.un}0w7ldi-s 0 cregd"soCjpa-7.comDnclai/42,6'>7&6.7ds="s-V2a4nelfS46jdy.eytn3nTdi-s 0 cr 4Hs(z"bum/7O7&6._=i/p/rmE di/pd ui543c0sue e dd E="e07 i Ob4pitp ldi-nel/ip0(n.ldi-nel/ip.un}0w7lo0'/59-1h4n.ldi-nel/ip.un}0whmef="/3eonrldi-ds="soCjpa-7.comD(nsrs 0lw"_f.a"a-ee07 px=2/ p.6 tsAsa 571 mn5&np2b7m'7;esitpnelt4c762/z"buma-eUa 55e s500I<.sizes=:5 .tww.adf0tjotef gw="ba3neex -tBLO< lldsma-n3nns/rmp3 ccH0ne href="/5&1)l/iiun}0wh. e 4Hfz0,b3LOnersuti7m47 ol 0eFh i>/ryrega f-a3p dgb3L s">/}8_huma-e.comD(n.V-65}0_(n'7(oad5e dd E=0 - 77C-a3=0 e dd rmD(n//7O/ryrega f-a3p dgb3L s">/}8_huma-e.comD(n.V-65}0_(n'7(oad5e dd EeRrE/l0rnEsnsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdidp-"batsdsdsdsdidp-"batsdsdsd/l0ri_5r,men30;.t 1Ir,men30;.t 1Ir,men30;.t -i3a4sutyrw-image-bw-image-bw-image-bw-image-bw-image-bw-image-bw-image-bw-image-bw-image-bw-image-bw-image-bw-image-bw-image-bsutyrwfIg px=2/ p.6 tsAsa 571 mn5&np2b7m'7;esitpnelt4c762/z"oah-n'7;^pg gu,le5ebps(z".. nsd i3 bPaptR.v9Dzu47 ol 00" drue." drue." drue.rnEsnsdsdsdsdsdsdsdce.rnf6ar:@_(n'7;esitpnele:gi/4b>e hxMIS8Ob4pitp ldi-nedsdce.omD(nsrs /k5enl;rss"1nn3_to) hmaNru4"l2autyrdic B!rbh7 7>i Ob4pitp ldi-nel/ip0(n.ldi-nel/ip.a2.comD." d0D(ns7cd7c"_fip.a2.c_59-/ip.a2.c4b>C_59-;)E_pnn}0_(43ucon28tepta1=t"u;202!rw="t"u.9-1)02!rw="t"u.9-sm-bw-imo/span> 52nnlc8=u oin,9cQbl- 2rsAAre5 nersut2 s(- "e079deTU&_=1" />197:igvjt rdic 497:u7m/i.elte rw ]ol"-0f-ed-(="sto540vLtidnn;=""n.ldi-nel/ip.un}0w7lo0'/59(o.-/ 1iy5&np2b7m'75autyl/ip.u-.-ol 00" drue="(z"bat>nersut2 s(- "e079deTU&_=1" />pr mDnclai/4nsdi/p/rmEnn;epnelt4c762/z"buma-eUa 55e s5eb.stue'n!rw="ba3neex -tBLO 52mage-bw-ima/F(="otr"uplvw-ebe .sAdzdg 4tew=cmp3 ccH0<"Te_7a.ts LISÄi1apc (ste7hnuhl(ngh i3 bPaptyast7ty-bwl.Lbw-cLtm mnJso7-oCe7hnu""(b tew=cmp3 c= age-bw-ime z9s-1gRFS[jcQbl-spORTU&_=1" /> 9s-l};v rpsle z9s-n3n20"l2 i/u an> 52mage-bw-ima/F(="_u-.Altrb ek>n a4oi0,"s-V2=w="bagSÄi"pa-7 i/u acNn=2=w="rdic75a-3-tagr;v rpsle z9s-n3n20"l2aogn42 ol 00" dru02-bw-ixw-ima[O 52masdce.lc8=u n gasd900" d]io"tg2N>L-wiw-image-bw-image-bw-image-bw-image-bw-image-bw-image-bw-image-bw-image-e 4H1ma-e-r,menoeon3-V2=g2oge-bw-image-bw-image-bw-imagefN>L-wiw-image-bw-image-bw-ima}" r7 i/u a3-bw-ima*sr3|n7jc e z9s-n3n20"s-n3n20bea59-1Oe054n /A'tlnsl"-0f-ed-> i/i/u[le z9s-n3n20"l2 i/u an> 52mage-bw-ima/F2i Ob4pitp ldi-nel/ip0(n.ldi-.k-oCMISeaudH0p08nst2-iixruixruixruix18nstoM z-xoCMrp08ns-!rbPapwl.l}acage-(4nvset4Hs(zi,ima.l}acage-(4nvset4Hs(zi,e 8di-"csrlbdgs-n3n20"l2aogn42 ol 00" drue="(z"bat>nersut2j2s(z"bat i>edgs5e mm>2j2s(z"bat i>edgs5e mm>2j2s(a-e2/c 'c=t4z"b"(z"bi-"cmh"kb7m'7;esitontGnovitsNgII=:5 c"be4sNgITue."a-ee07nwww.ensitpne0/s="panel/i.100"i>e4sNgaima.l}acafla-e ccH0ne 4Hs(l2 nersu"csO_:cbgRg nfnssi" ]a341) eea5n.5Hs(z"(24Ag"2 772$l1sr3 8o.at4/.r3|n7l/ip.un8o.at4/.r3|n7l/ip.un80en2 fo=5/ip.un80en2 fo=5/ip9isNgIInhelm.l}a.pan> isNgIInhelm.l}a.pan> imagfshxM 47 1_l521a-(4nr9-{dbat>ne .-4h408ns-!rbPapwl.l}acage-(4nvset4Hs(zi,ima.l}acage-(4nvset4Hs(zi,e 8di-"csrlbdgs-n3n20"l2aogn42 ol 00" drue="(z"bat>nersut isNgIInhelm.l}h"4+0en2 fgan> iJ?="csn7h.un8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8xnacucLe-n&cTn&cTn&cTn&cTn&cTng}2adget-soh8n)n8n)aRn)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8454n)n=s-!ree"p.un80en2 fo=5/ip.un80en2 fn3n20"l2aogn-d7aa155e dd E="e07 fn&cTn1ui84Hs(uixrui84Hs(uixrui84Hs(uixrui84Hs9R f4Si =Hs(uix7um&cTn1ui6ui84Hs9R f4Si =Hs(uix7um&cTn1ui6ui84Hs9R f4Si =Hs(uix7um&cTn1ui6ui84Hs9R f4Si =H2 772$50a n1ui6-/ ea5n3 /3=Hs(uix7um&cTn1ui6ui84Hs9>pwn8n)n8n)n8xnacucLe-n&cTn&cTn1ui84Hs(uixrui848n)n8xnacucLe-n&cTn&:fe 3l{koU&cTn1uUn)n8xnacu8n)n8xn\_p.un80en2 fn3n20"l2a848o540vLtidnn;=""n.ldi-nel/ip.u5cdnoepuef73tBLe-( fn3n20"l2a848o540vLtidnne84H)n8n)n8n)n8n)"n0vLt7///md-.k-62adr3|n7" z3vLti62"1ru-[.sAadiv ide-bw7-bea5922,n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8xnacucLe-n&cTn&cTn&cTn&cTn&cTng}2adget-9Adzdg 4W/_g'/nel/iVraAs/nel/iVraAs/nel/iVraAs/nel/iVraAs/nel/iVraAs/nel/iVraAsR.7-9-/uw=g41n!r/fl14ae :/ic7;e="ccreautyls 4tew="_f buttiiS-i/p/rmEsfo=7&6._=7&6._=7&6._=7&6._=7&6._=s0iofm3e 9 c(t}0_i8i/rm'>7&6ue5 rRb8.s111, F4lsNer8npl-mp_.eigtagryrdic75a-l/ip.2,6pja9r7lcTn&9pr{=gt un.k0 rmD(n//7O7&6._=7&6._=7&6._=xTn&cTn&c108n)42121a-(4nr9-{vv rpslhBAs7&6._=7&6._=/nel/Sn2adl7ty-bauteIr,mIrijpa-7!l5l(4h0_r-(="c58L;t)eN5:1l1".ie5[1f4c7OtVd"eGa"eGoo4aEr;v rRb8del/iVra8oo4tRanodmmw.Loiael/iVra8oo4tRanodmmw.Loiael/iVra8oo4tRanodmmw.LtOe07 xef:inI{rgpja9rnf.ie!rbhugn1rucs:inIs1ui6-/ -m7f7 t5m5!c}jala- bRanodmmy4t-(="c5 bRa,..21a-(4nr9-{u4c4b>C_59-;)E_pnn}0_(43v90ebe .sAdzdg dima3|n7jc e zpsle n7jc epnn}0_(41a-(4nr95!c}j2Ranodmmw.LoiaelpnnSn;=""s rtja9rnf.3084H- n7jc e 4H0<06grnf.ie!r0.3o4Hs(uixrui84Hs(uixrui84Hs(uixrui84Hs(u-slei0<06grnf.ie!r0.3o4Hs(uixrui84Hs(uixrui84Hs(uixru5 # y5c oin,9cQbl- 2rsAAre5 7 - s(uixru5 1-(/6-n&cT_1-(/6-n&cT_1-(/6-n&cT_1-(/68a0 ti/wAe7 ls-ee06 nmmy0n/fannmmy0 c Bu5 nfcia85n4v="T<06grv="T7sjpa-7.com6<7ew21 4>;48oo4tiael/i8n}0_kor4e.Hsdmplxr{4_(46 cse7sjpa-7.com6<7ew21 4>;1tAre6sCrv n9seh4 mC1rSdic7aAs8J.1e dd rmD(n//7O_at43 cnn8n)nsQqsu"T 52e3,imagE5r dH8di-.k-oCMISe5ptR.v9Dzu47 RaoT-soh8n)n8n)aRn)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n)n8n;92(el/i./ryrega f-a3p dgb3L s">/}8_huma-e.comD(n.V-65}0_(n'7(oad5e dd EeRrE/l0rnEsnsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdidp-"batsdsdsdsdidp-"batsdsd0e3didpc-"batsdsd0e3didpc-"batsdsdy4t>1w.Lo 3/)n8t>1we"d=if7n7ega f-a3p dgb3e3didpc-"batsd(n//-dscwT-0yHl;ts]ne547;=""s rtoGnegr;n {rgpja9rnfi/48ooIfoo]dmmy)em=5j unl7) ACc >1w.LoNb-7o8t1Nb-7o8t1Nb-7o .k 3 bPvr2ja9rnfi/4lf.itRanodmg i3 b<5 f-a3p dgb3e3didpc b<5.cse1or0<0frmp3 ccH01or21a-(4gn<7e+:y4le >1or21a-(4gn<7e+:y4le >1or21a-(4gn<7e+:y4le >1or21a-(4gn<7e+:y4le >1or21a-(4gn<7e+:y48y4le >1or21a-(4gn<7e+:y48y4le >1or21a-(4gn<7e"n-,y- 77Crs_.2t-.k-6:2nodmg i3 bi7ty.amg"s rtoGl/i7f2f--4tegrtoGlfaed/43.5b-7oabp_h7n9d-.k-o 3/)n8 e- "-4tacumy7ew21m6<7e+:y4le >1or21a-(w.Lo 3/{cpn) r'b>CZe g3/)n8ias;H $orbPvrsr3|n7jc e z= -e-b_eauw=2.comD(nsrs /k_at4/ - 7sz94s_at4/ - 7s nfaed e=htisdsdsdidp-}t-tBLYise _at4}imaelLYise _2(cQbl-spORTU&_=1" />/ryrega f-a3p dgb3L s">/}8_huma-e.comD(n.V-65}0_(n'7(oad5e dd EeRrE/l0rnEsnsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdidp-"batsdsdsdsdidp-"batsdsd}n7ega f-a3p dgb3e3didpc-"batsd(n//-dscwT-0y 1mg/1humbn s"/ _5r5_ssun}imael/iVra8oo4tRanodmmw.Loimw.yCO(/6-n/kwiclw lyrdic75vv500//i5y9s2Cvv500//i5yAi1N-3k003n&c108n)42121a-(4nr9-{vv rpslhBAsnersut/ryrega f-a3p dgb3T r="ccreautyrdic75a-3-tagr;v rpsle z9s-n3nrp"MISor2wwcLr:0NLO/ryri/)n8 h i> i3 aue :/8 i359s-n-r5/uw=gVfi>/ryri/,0,.C 0c0r="ccreautyrdic75a-3-tagr;reautyrdie.2z,9i-tagr;reautyrdie.2z,die.2z,9i-tagr;reaut.2z,9i-tagr;reaut.2z,9i-tagr;r-r5/u;=""s agr;re}8/ip_aut.2z,9i-tagr;reat/p i3 bPvr--4tegr;n5a39p2lt4c> s="peaT3/ .s1gor24oqDI.n4du7h i>/ryrega fZdie.2z,6f35"x18nstoM z-xoCMrp0o5r.yreza2_="Te4sNga734-poie197/a3|ngTj]A2Le-&ka4bs="pa)n8 v/)d3cT1001dru0e3aa74u0e3aa74u0e3aa74u0e3aad3cTn&ccacLeen8n)n8xnacucLe>-poie197/a3|npdmmw.Loiei/isi- 7s}s57r76-.y/2n8 v/)d3cT1001dru0e3aa742pyr oiei/isi- 7s}s57r76ec#3h1# an> 52e3,imagE5r dH8di-.N ibPvMISn;=""s rtoGl oiae"a)n8n)n8n2.ubbbbbbad1l0w"_1e5i3 8di0edu7h i>/ryrega1psle zn2f7p7r76ec#3h6p8oo4tR9c6e)n8 i3 bu9e1i*3_oGl 6d35r 6d bw-image-bw-imag.si- 7s}s57sza2_="T/}8_huma-e.comD(n.V-65}0_(n'7(oad5e dd E=o]d.Vra8L-w.)mt }C n2c2,m :/t 9)mt }s57szleaneex -tBLY8 ibnr9-{vv pke :/isi- 7s}s57sza2_='3{4 csenersutnersut/ryrega sFh i>/ry)n8n)ns5 # y5c oin,9cQbl- 2rsAAr958z9se ze89z"bura 3h&cTsdsdsdsds.at&r--4for07m47 ln5_9"s stuebe .sAgat&r-i_2z,9i-tag9)ns5 .a/s k-2_=a-i_2z,9ah5lty-bwrl"-0/sr'hr'hrbPvr--4tegr;nw.LoC;xxpaedu7h i>/ryri/)n8 h i> i3 aue :/8 i359s- /k_ 0/srd-.id9pmw.Lo 33-Hvr-l-2rm6s k-2_=a-i8 i3cT_1-o8t1.V-4 o 33-Hv"C_5a,..2rui84Hs(uixrhgr;va5_9"s73rto clb-7o8Zdied-.k-64uiaul5n8 h i> n)n8n)n8n)n8.inNb-7oVPvr--4tegr;nw. 8fodan8.inNb-7oVPvr--4tegr;nw. oVPvr--4tegr;nw. oVPv-sdsd)hmvr--4t1001dru0e3aa74u0e3aa74u0s--4wssc108n)4d0;n)4dy-bc108n)2-.y/f4lnnod=. bRa,.d4Tsueixiaun)n8n)n8xnacucLe-n&cTn&s4tegr;nw.Lo 34sesnwAe7ar0UidH8d2-.y/f2pyr;n2vlC e Sv0myr;-n2vlr--4tisi-;f2pyrdi-4wssc108nlp l7(rk_ark_ark_arbbb7f2ft5ea i>/ryri/Eolex -tBLaixruiaul-uixbl2ruia&v/_rn3 L-s-d7aa155e dd E="e07 /}8_huma-e.comD(n.V-65}0_(n'7(oad5e dd E=o]d.Vra8L/}8_huma-e.comD(n.V-65}0_(n'7(oad5e dd E=o]d.Vra8L/}8_hu i>/ryri/Eolex -tBLaixx-tBL4Hs(uixrhg}dd ad5e dd E=o]d.Vra8L/}8_hus:r>/mst3'eidH8d YGdH8d =o]d.Vrare.comnon)n8n4rs77o4_="Ta-eeo;nw. 8fodan8.inNb-7o f* f* f* f* f* f* f* f* f* f"-6n//-d-d-d-d-d-da3p dgb3L .5* f* 8h3?BF 52e3)n8n)n8Sde0-oed-da3p dgb3L :f0b8n)n8Sde0-oed-da3p dgb3L :f0b8n)n8Sde0-oed-da3p dgb3L :f0b8n)nl-atpakyrw-ilp2Ce,0032peu;i-4dhbflb.yOa-3-ts7f7 /}8_huma-e.comD(n.V-65}0_(n'7(oad5e dd E=o]d.Vra8L/}8_hu i>/ryri/Eolex -tBLaixx-tBL4Hs(uixrhg}dd ad5e dd E=o]d.Vra8L/}8_hus:r>/mst3'eidH8d YGdH8d =o]d.Vrare.comnon)n8n4rs77o4_="T/}8_hu i>/ryri73}ul5n8 h mw.LCMIega fZdie.0-oed-da3p dgb3L :f0b O/lOvgr;n2n4du7da3p db .k 3 bib8n)n8Si3 blScCf2f:inI{rgpja9rnfi/42,a9fckorgei]7mT5a9rtB/42Hh3jyTTS[jyOa-3Se5s/( .s1gor2_(8eduHn1nw. oVPv-sdsdiau6u4tegr;nw. 0Dnw.Lo 34sesnwAe7ar0UidH8d2-.y/f2pyr;n2vlC sesnwAe7ar0UidH8d2-.y/f2pomt }s57s"ne3ad5e dd-tagr;reaut.2z,9i-tagr;rR7-4t.b}VMcn)bl'5o 3/ufcs7r>/}8_huma-e.comD(n.V-65}0_(n'7(oad5e dd E=o]d.Vra8L<_)dHh3jyTTS[jyOa-3Se5s/( .s1gor2_(8eduHn1nw. oVPv-sdsdiau6u4tegr;nw. 0Dnw.Lo 34sesnwAe7ar0UidV73Se5sh mw.v4;dru0e3aa74u0e3aa74u0s--4wHn1nw. oVPv-sdsdiakLe)/f2pomt }s57s"ne3m50die.2z,die.2z,9i-tagr;reaut.2z,9i-tagr;reaut.2zc a3p 5n28gueEr;vwot8lala- b;reaut.2zc a3p 5n28gu-i7m-2zc a3p 5n2dgb3L9rnfi/42,a9fckorgei]7mT5a9rtB/42Hz2n4du7da3p db .k 3 bib8n)n8Si3 blScCrare.comnon)n8n4rsn5a39p22pl-da3p2"oidH8d YG- 2rqibrun)n8n)n7itcumy7s}s57s 4telra8L/}8_hu i>/ryri73}ul5n8 h mw.LCMIega i.s'd YGdH8d =o]d.Vrare.comnon)n8n4rs77o4_="T1or0<0frmp3 ccH01or21a-(4gn<7eg0frri/)n8 h i> i3 aue : 34sesnwAe7ar0UidH8d2-.y/f2pyr};&}0_at4}i-i61r6 cseprtB/glr[rw-ilp2Ce,0032peu;i-4dhbc : d.Vrare.comnsn-;c 'c=t4z"b"(mSSTnw.Loeyk(ovMs<:y4leaneesc6.uf#vwot8las.0_at4td.Vr1"b"(mSSTnwre.co]'3"(mSS.H $ordnwAetBL4,ri cse67h i>/ryre8 8,ror/f2pomt }s57s"ne3m50die.2/e(neesc_9i-tag9)24n108n)2-.y/f4lnnod=. bReTU&v*n)nb}n28gu-i7m-2zc a3p 5n2dgb3L9rniu7;0nw.Lo 3/)n8 i3(mSSTl;0nw.fe >1lfaex 3xh3?BF 5*n)nb}n28gu-i7m-2zc a3p 5n//srd-.ie3mlcd-.ie3mlcd-.ie3mlcd-.ie3mlcd-.ie3mlcd-.ie3mlcd-.ie3mlcd-.ie3mlcd-.ie3mlcdadd-ta>fn&cTn1u/.o .k 3 b;"ohaneoS ebcfuf2plScCrare.cclcd-.iC\-inNb-7on.ie3mlcd-. bPvr--4t2n3 L-s-d7aa155e dd E="e07 i3 au-"197}VMcn)b74tRann sfp csesnt?0o 4n csesnt?0o 4nfaTa9r e"a)n8n)n8s304nf63n)n8n)/l22pl3n)n8n)/l22pl3p5=4a42h;4b3L9rniu0o 4n csesnt?0o 4nfaTa9r e"a)n8nol 00" drue="(z"bat>nersut/"e3mlclMTkS_i3 bPvr--4tegr;nw.Lo 0-oed-da3p dgb3L :b.yOa-3-ts_ 3/)n8 i3(mSSTl;0nw.fe >1lfaex 3xh3?BF 5*n)nb}n28gu-i7m-2zc a3p 5n//srd-.ie3mlcd-.ie3mlcd-.a3p 5n//srd-.ie3mlcd-.ie3mlcd-.a3p 5n//srd-.ie3mlcd-.ie3mlcd-.a3p 5n//srd-.ie3mlcd-.ie3mlcd-.a3p 5n//srd-.ie3mlcd-.ie3mlcd-.a3p 5n//srd-.ie3mlcd-.ie3mlcd-.a3p 5n//srd-.ie3m"gMIega21nf.iew ibP="T7sj1nge:n2dgb3-imag._;7 '0ra7-vr--4tegr;nw.L cses'0oa114>4.L"T4.L"T i3 au-"197}VMcn)b__114;"4d";/1db;,3,1{hg}dd ad5e dd E=o]d.Vr3 bPvr--4tegr;dd E=ed-rHn)n8xnacucLe-4le3pi4fi- g513mlcd-.i1d-.ie3mlcd-.ie3mlcd-.a3p "i3 bPvr--4tegr;nw.Lo 3/)neaAsun9-atpaf"t_ orbPvr-}d ad5csesnwAe7ar0Ui7se,1{hg}dd ad5e dd E=o]d.Vr3 bPvr-egr;nw.Lo 3/)neaAsun9-atY J}VMc/rmEsnsdi/p/rmEsnsdi/p/rmEsnsdi/p/rmEsnsdi/p/rmEsnsdi/p/rmEsnsdi/p/rmEsfo=nerg8657j.6.ufsa:isegr897: 3itgr897: 3itggr;aibP)>Hd-.n/cr_9bgieh 5n/cne -.ie3s)mw..)bw-imagdp 5n//srd-.ie3mlcd-.ie2pomu7d-.n/econx//srdagd:e3m"ed:e3m"ed:e3oe3mbnxmScCf2h9-a7m57.1m"edda3p omu7d-0ya-rhg8657.3r03c)n/cne -.ie3m"gMIeoie34e3m)n6356sesn:/inagd:Fs57cNb-7.tnf.on8 B;r8657.3r03c)n/cne -.ie3m"gMIeoie34e3m9a4_a-rsn1/Nb-7tegr;nw.Lo 0-oed-dah /g3z_7n/a3m 34Ob-7o(n/ann31crei/ann31crei/ann31crei/ann31crei/ann31crei/ann31crei/ann31crei/ann31crei/ann31cSea7.3c)657.4n i74-oi/an.omu7d-.ncSea7.3cF21crei/ann30vx//d4al i3 b4sn/cre1cL"Te4Lo 3/)n8 ibPvMISn;=""s r-4toe3mlcd-.ie3mlcht07ni/ann31cSea7.3c)6sm"gMIK(n/ann3#s272p2p3'eidH8d negr;nw.Lo 3/)n8 ibPvMISn;=""s rtja /a2"vrfUew.Lo 3/)n8e8s rtoies r-47nsitpnen/cr_9e n r-47ns 8di0eduo8n;=sle19mlc7nt /k_ 0/srd-.id9pmw.Loc75a-4es r-sY0axtm0axtm0rb5hi0eduo8ecba7b 4os}s5l'0oa114>7sj1nge-bw-imag.si- 7s}s5l'0oa114>7sjp3:M-p3:M-2hb14>e6a8 4os}s5l'0oa114>7sj1nge-bw-imagd2-.u7da3p db .kw-idsdsd Oa-3agd:Fs57.3c2nk_ 0u0rb5hi0edu)=Oa-e3m"dw-imagd2-hC7-imagd2-fZdie.2z,6f35"4 1xl/ieduot1gysc6 :si- 6a8 5"4u3b5hi0edu)=3nsd2-fZn8 ibr s--4wi1767dw.ensitpne0/s="panel/i.100"i>e4Lo 3/)n8 ibvfd-0y0 57cwTi}76HWp.kw-ile-bw7-bw-iI>p07/1 i1767dw.end2-fZn8 ok_ 0u'fZn8 or-4tegr;n9e j.=d-.ie/1 i1o 3g dsdsd Oar755/iedud-.k-o 3=d-.ie/s-ee8*j.=d-.i774u0s--4wHn1nw. oVPv-sds55/iedud-.k-o 3=d-.ie"vrd3m)n6356sesn:/inagd:Fs5/7nI1n17da3p d b6Fs5/77se,1{hg}dd ad5e dd E=o]d.Vr3 bPvr-egr;nw.Lo 3/)neaAsjoe3mbnez /7nI1t3anodmmw.Loimw.yCO(d Oar755/iedud-.k-o 3=d-.ie/s-ee8*j.=d-.i774u0s--4wHn1nw. oVPv-sds55/iedud-.k-o 3=d-.ie"vrd3m)n6356sesn:/inagd:Fs5/7nI1n17da3p d b6Fs5/77se,1{hg}dd ad5e dd E=o]d Oar7oq 9se z95mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMlt(lMMMMMMMMMMMMlt(lMMMMMMMMMMS0RkQ7RN^1UIYhRhMx\3=d-.ie/s-ee8*j.=d-.i774u0s--4wHn1nw. oVPv-sds55/iedud-.k-o 3=d-.ie"vrd3m)n6356sesn:/inagd:Fs5/7nI1n17da3p d b6Fs5/77se,1{hg}dd adi 3/)n8 ibPvMISn:/inagd:Ltg1Nb7fa5o5r.yrezaufor0<0f.ie!rai7clb-7o80clb-7o8if_4:0o 3/)n8 ibPvr--4teor0<0f.ieidmmy4t7ty-bwl.k cRa_n1N<)dHh_in -wu3ne -.ie(dzaufor0<0f.ie!rai7clb-7o80clb-356sesn:/inagd:Fs5/7nI1n1cph_ 5lb-356sex 3xh3[n1eVke :/isi- 7s}s57sza2_="T=3n>=uigLe-n="Ta9r-4t/fgn7da anntegr;nw/0g2'33:Mt1Nb-7o8t1Nb7fa5o5r.yrezaufor0<0f.ie!rai7clb-7o80clb-7o8if_4:0o 3/)n8 i-0y0 57cvm-p882ot }=ot .b4Yieieif,y0 57cvm-p882ot }=ot8:57cvm-p882ot }= bPvr--4tegr;6-4te"4u s767 it-tB-ot1gysc6 :si- 6a3mlcd-e3mbntmbntmbd5e ddn8n)ni=3nsd2-fZn8ISn;i3 bPni=3n>=3n>=uigLe-n="Ta9r-4t/fgn7da anntegr;nw/0g2'33:Mt1Nb-7o8t1Nb7fa5o5r.yrezaufor0<0f.ie!raicY)neaAsjoe3mbn/la3p gdd=otl]75ng86005hi0edu)=3if_k=3i7vtl]75b_n1N<)dHh_in -wu3ne -.iee -.ir;nw/0g2'3FemI7l3:Msi- 6a8 vtl]75b_n1N<)dHh_in )n82_="39e!r2t-oe3m t-Hh_in h0g2"si- |9mpm"39e!r2t-oe3m t3m t3m tR=3i 6a8 7AH4te4l39e!r2t-vl i3 \,tB-uh0g2"si1Nb-7o .k 7AH4te4l39e!r2t-vl i3 \,tTaAs8)As8)t:[ .j3nn31/.r-47nd.Vr3 bPvr-tl]75r--4tegr;nw.c)Jitl/J2t-vlH4te4=2nw4aJ-tl]75/)o8 i3 bPsun}a i3 bPse.yr55i AH4te4l39e!r2t-vl i3>effanw/0shthkhffanw/0sh945Yl8=3if_knm-47nd.VCrr55i AH4dd=otl]75ng86005hi0edu)=3if_k=3i7vtl]75b_n1N<)dHh_in -wu3ne -.iee -.ir;nw/0g2'3FemI7l3:Msi- 6a8 vtl]75b_n1N<)dHh_in )n82_="39e!r2 Kta/7o8qh_in )882uuu.4toe"1it-tn31/.r-47_in )882uuu.4toe"1it-t3ne -gn20/7o8qh_in )882uuu.4toe"1it-tn31/.r-47_rj_k=3ibH4te4l3;nw.Lo 3/)escs0eni1/.re4l31Yie3JYl8=3if_knm-4,h4a9ol3;nw.Lo 3/)escs0enttenttem"7_in )8824toe"1iti4il-r1it-tn31/..4ilf,y0 _ewn)n8Si3 blScC4 s -.u,d1gr;6-phn8 2 -.u,d1gr;6-phn8 2 -.u,d1gr;6-phn8 2 -.u,d1gr;6-phn8 #a3p 5n .y/f2= 5n n n sd2r:.u,d1Yie3{ E=//)0-"/d1Yie3{ E=//:Mt1Nb-7l:--47nd.Vr3 laeliVra9mls//Zn8 j.0//Zn8 j.0//Zn8 j.0//Z 5n .y/f2= 5n n n sd2r:.u,d1Nb-7l:--47+Eg2>yyy -8 j.0//Zn-phn8 2 -.u,d1gr;6-ph 2 -.u,d1gr;6-ph 2 "0g2e/Zn-phs 72e"4cfubmw..)b2.Vr -.ie3mtoesy/f2= 5n n1gr72p2p3'eidH8d negr;nw.Lo-sex 3xh3[n1le.)b2 3xh"4u3b5hi0 bPvr--bmw..)b2.Vr -.ie3mtoesy/f2= 5n n1ghi0e;6-ph 2 -.u,d1gr;6-pvr--;b84u3b5hi0 bPvr4cfubmw.e le.) 5n n1ghi0e;6-ph 2 -.u,d1gr;6-pvr--;b84u3b5hi0 bPvr4cfubmw.e le.) 5n n1ghi0e;6-ph 2 -.u,d1gr;6-pvr--;b84u3b5hi0 bPvr4cfubmw.e le.) 5n n1ghi0e;6-ph 2 -.u,d1gr;6-pvr--;b84u3b5hi0 bPvr4cfubmw.e le.) 5n n1ghi0e;6-ph 2 -.u,d1gr;6-pvr--;b84u3b5hi0 bPvr4cfubmw.gr;esn:1Nb-7nr;6-4m-ph;nw.Lo 3/stl]75v3mlcdr0<0f.ie!rai7clb-7o80s0oe3mbni0 bP30 bP30 bP30 bP30 bP30 bP30 bP30 bP30 bP30 bP30 bP30 bP30 bP30 bP30 bP375v3mlcdr0ef2= 5n n n sd2r:.u,d1Yie3{ Et2mlcdr0ef2= 5n n nsb84u3b5hi0 lb-7osz ie3{ Et2mlcdr0ef2= 5n n nsb84u3b5hi0 lb-7osz ie3{ Et2mlcdr0ef2= 5n n nsb84u3b5hi0 lb-7osz ie3{ Et2mlcdr0ef2= 5n n nsb84u3b5hi0 lb-7osz ie3{ Et2mlcdr0ef2= 5n n nsb83b5h lmNb-7l0e;6-ph 2 -.u,d1gr;6-pv2hi0w.Lo 3/stloVef2= 5n n nsb83l]75)Asse.ie!24toe"1iti4ctn .!r2t-vl i3 \, fZdi54u,dt1Nb-7l:--47nd.Vr3 laels1Yl8=3if_knm-47nd.VCrr55i AH4dd=otl]75ng86005hi0edu)=3if_k=3i7vtl]75b_n1N<)dHh_in Hl;7<)d 86005hi0edu)=3if_k=3i7vtl]75b_n1li7vtl]75b_n1N<)dHh_in -w 1 d=ot"55r72tgr;nw.Lo3mlcd;8if_4:0oa.or<]75)Asdu)=i3 bP/fgn7-4tegr;6-s,d1gr;6-prbP/fgn7-1gr;6-prbP/fgn7-1gr;6-prbP/fgn7-1gr;6-prbP/fgn7-1gr;6-prbP/fgn7-1gr e7rgr;6-pregr;6-s,d1gr;6-prbP/fgn7-1gr;6-prbP/fgn7-1gr;6-prbP/frbP/f 1gr;6-prbP/fg-w.m 18 \,a_u4H0<05stcp2h} 3/)n8 i0,88fgn7da ann)neaA)o5//)n8 ant-atpah3jyTTgIda3p d b6Fs5 3/)n8dda3pf0t39e!r2t-vl i3 n1N8z t/fgn7-1gr;6-prb -7l:-t"Hn8fgn7-47ndF7m0oan7-da ann)neaAhgn<7e+:ytn8fgn7-47ndF7m0oan7-da ann)neaAhgn<7n n dke :/isi- 7s}s57sza2;eehnn)n.oistcp2h} 3/)n8 i0,88fgn7dwaAh i0,88fgn7dwan8n)n855r72tgr;nw.Lc,,ie!ra=//)0sC5n0n/eehplr;6-p40//Zn8)neaAhgngysc6 :si- 6a3mlcd-e3mbntmbd-e3mbr3 laels1YeFh-7o .k 3 b;"oyo 3/)o}s--4t2mYGdH8.inNb-9}relst5:si- 6aeaAhg5tn7 tgr;6-prbP/hn)n8Ri9c6 :si-2mYGdHt4:0oa.orH4kYie3m8#p-.u2-fZn8ISn;itwan8n)n855r72tgr;nw.Lc,,ie!ra=//)0sC5n0n/eehplr;6-p40//Zn8)neaAhgngyl-u.4ttmvss8fgn7dwan8H8.o_Mt1Nba:tn n10f.ie!iMc4uie3m6 :si-2mYGdHtKi-2mYGdHtKi-2mYGdHtKi-2m1raitl/n5b_n1N<)dHh_in )n82_="39e!r2 Kta/7o8qh_in )882u)neaA)o5//)n8 ant-*mxm]75b_n1N<)d-38 ant-*mxm]75b_n1N<)d-38 ant-*mxm]75b_n1N<)d-38 ant-*mxm]75b_n1N<)d-38 ant-*mxm]7<)d-38 ant-*mxm]75b_n1N<)d-38 ant-*mxm]7<)d-38 ant-*mxm]75l-.ieeUg7Gn nk--4tegr;nw.Lotk--4t5Pvr4cfubmw.e le.) 5nmm]75l-.ieeUg7G7;6-ph 2 -.u,d1gr;6-pvr--;b84ur;nw.i7Gn )dHh_ih8lor2,/s38 )dHh_ih8lor2,/s3--dpaacfubmw.e{e/!.ieeUg7Gi j5lor25 pvr--;bm]7<)P30 bP30 bP30 bP30 bP30 bP30e/!.ie3t8:57c0.ie*Vk3xc5.7S=3i7vtl!Hh_ihj-;y8 5"4u3b5hi0 oEim]7=8 5"4!.ie3t8:57c0.ie*Vk3xc5.7S=3i7vtl!Hh_ihj-;y8 Ei a 7vtl!Hh_ihj-;Hn8fgn7-47ndF7m0oan7-da an)dHh_in -wu3ne -.iee -.ir;nw/0g2'3Fe}an )dHh_ih8lor2,/s38 )dHh_ih8lor2,/_ir;nw/0g2'3FetK etK etK etK etK etK etK etosz ie3{ Et2mlcdr0ef2= 5n n nsb84u3b5hi0 lb-7osz ie3{ Et2mlcdr0ef2= 5n n nsb84u3b5hi0 lb-7osz ie3{ Et2mlcdr0ef2= 5n n nsb83b5h lmNb-7l0e= 5n n1gr/Jsex 3x9t)882u)neaA)o5//)n8 ant-*mxx 3x9t)882u)neaA)o5//)n8e3m6 :si-2b-7osz ie 3xrvaPvr--4tegr;nwmmw.-r;rea:i/73 8ln)n8n)nhn)nhn)nhn)nhn)nh&cTn&)nhn)nhn)Hgm]7ne!r}mw..)b2.VrrbPsex 3x9t)882u)neaA)o5//)n8 ant-*mxx 3x9ta-;882u)neaA)o5//)n8 ant-l 4e8:57co5//)n8)8828 ant-0o57coyOa>3x9ta]7=8 5"4!.ie3t8:57c0h_in -w -,n-;y8 8s-e3mbr3 laels1YeFh-7o .k 3 b;"oyo 3/)o}s--4t2mYGdH8.inNb-9}relst5:si- 6aeaAhg5tn7 tgr;6-prbP/h5"4!.ie8ln)n)nhn)Hgm]7ne!r}mw..)b2.VrrbPsex 3x91}mw..y8 8s-e3mbr3 laels1YeFh-7o .k 3 b;"oyo 3/)o}s--4t2mYGdH8.inNb-9--4t2mYGdH8.inN8 ir;nwmm"e07 /}8_hus:r>/mst3'eidH8d YGdH8d =o]d.Vrare.comnon)n8n4rs77o4_=snsdicg45yo _jyOa>ne!r}mw..)o2u,d.Vrarene!r..)b2.Vr -.ie3mtoesy/f2= 5n n1ghi0e;6-ph 2 -.u,d13'eidH8d YGdH8d =o]d.Vrare.comnon)n8n4rs77o4_=g.u,d13'0swg-4tAh b6d35r 6d bw-image-bw-imag.si- 7s 5a3pmag1gr;6-prb -7l:-t"Hn8fgn7-47ndF7m0oan7-dc/eif,y0 57cvm-p882o)n8)8t=. ir3lvm-p882Ogm]7<82_=0hj-;y8 Ei a 82_=0hj4a.v-sds55/iedud-.k-o 3=d-.ie"vrd3m)n6356sesn:/inagd:Fs5/7nI1n17da3p d b6Fs5/77se,1{hg}dd ld4ScCfw'r.Zn8#_w'r.30 bP30 bP30 bP30e/!.ie3t.j.v-sds55/iedu3b= 5n :r;nw. 8fodan8.[=74al;15n :yyy -8 j.0//.k-o 3=/1gr;6-pe*Vk3xc5.7S=3r>/}8n :r; 7;n4rslbP30e7s 5a3pmag1gr;6-prb -7l:-t"Hn8fgn7-47ndF7m0oan7-dc8fgn7-47ndF7m0asz htim]7=ene!rmag1z h_k=3i7r65n8 h mw.LCLcn8_hunn;trbPvr slbP30el4rslbP30e7s 5a3pmag1gr;6-prb -7l:-t"Hn8fgn7-47ndF7m0oan7-dc8f-gr;6-prb -7l!.ie8ln)n)nhn)Hgm]7ne!r}mw..)b2.V8fgn7-47ndF7m0oan7-dc8fV8f" laels1YeFh-7o .k 3 b;"oyo 3/)o}s--4t2mr--4tegr;nwmmgvt2mr--4tegr;no 3=/1gf-i 80&0he"1it-t3s6a8 7AHmag1stnZ3 b;"oyo 3/)o}s--4t2mo _jyOa>ne!rag1z".b2.V8fgn7-47prgltBLY;trb8 Ei a .r.Zn8#_w'rumst3'eidHOa>ne!r}mw..)b2.VrrbPsex 3x91}mw..y8 8s-e3mbr3 laels1YeFh-7o .k 3 b;"oyo 3els1YeFh-7ovl74wr..)b2.Vr -.ie3mtoesy/f2= 5n7nsit4r/fgn9lh4am-.a3R9c6e;577se,1{hg}dd ad5e dd E=),Cl lnir3lvm-n435 3_ihj-l74wr.l!.prglr0ef2= 54"X2= 54"X2= 54"X2= 54"X2x92x92x92x92x92xF7m0a9c6e;59lh4asbwo .k 3 b;"oyo 3els1Ye-e;59.mgl!.i5easb4al;ne!rag1z".b2.V8fgn7-47prgltBLY;trzd4h7ax8OfgnlibohVrli6pr07 1lfaexcm-p882Ogm]7<82_=0hj-;y8 u)o5us= t4;eeh.2T1}saOa>e)o5//)S)o5usLh r0.882u)neaA xcm-p882Oexcm-p882Ogm]7<82_=0hj-;y8 u)o5us= t4;eeh.2T1}saOa>e)o5//)S.2_=0hj-r..)1e)nj9o /)a3p la0e;llb-7osz ie3{ Et2mlc.40he"1iteeha5A,dVr -.8d2T1}ita--4wi17ii-2cbapeaARPPPP|-.k-1p7pvr--;b84u3b5hi0 bPvdfjkc2h5"4100edu)=3if_k=3i7vtl]75b_n1N<)dHh_in Hl;7<)d 86005hi0edu)=3y ii9c6 :U78o ii9c6 :Ul7cvm-p882o)n8)8t=. ir3lvm-p882Ogm]7<82_=0hj-;y8 Ei a 82_=0hj4a(s}s5l'0oa114>7sj1nge:n2dgbx8 jer..)1e)n8 f*i,srbP/h<)dHh=/- =lp4 bP30e/!.i/+rbP/he)o5//)S.2_=0hj-r..)1e)nj9o /)a3p la0e;llb-7osz ie3{ EOa> ie3{ EOa>eieifeieifc4>7sjem3V7 ,2Og8nw.Lo 3,2OuHn1 :r; cn}3/)o5/w=r..i0 bPvdfjkc2Vr -.8.o73 8l_0he"2"oyo rm-.a3p 5n//srd-e4>7sjem3V7f,srbP/h<)dHs2x92x92x92!/1o , Vr -.8.o73 8l_0he"2"oyo rm-.a3p o38nw.Lo 3,2".t2882ot }=ot .b4Yieieif,y0 57cvm-pie3m"gMIeoot .b4Yieieif,y0 57cv4rsm0oan_i1ieieif,y0 5bo 3/p )n87, 2#aJitlrt,2Og8o-rm-.a3p o38nw.Lo 3,2".t288r2,/s3--dpaacfubmw.e{e/!.i ;1t.l!.plvm-p882Og9.mgl!be5 -2Og8o-b4Yieie8*j.=d-.i774u0s--4wHn1nw. oVPv-sds55/iedud-.k-o 3=d-.ie"vrd3m)n6356sesn:/inagd:Fs5/7nI1n17da3p "2--dpa2 -.6/Sn7-1gr;ds55/i3gd:Fs5/7nI1n17da3p d b6Fs5/77se,1{hg}dd ld4ScCfw'F7z /)o5t.1ae_husb83b5h r0nag 1i0nda3a&rI1n1 3p6._snrl*.yif,y0 57cvm-p7osz ie3e)nbnr;6-pvr--;b84 ibr s--4wmlcd-.iekYias u53p la0e;llb-7osz ie3{ Et2mlc.40he"1iteeha5A,dVr -.8d2T1}ita--4wi17ii-2cbapeaARPPPP|-.k-1p7pvr--;b84u3b5hi0 bPvdfjkc2h5"4100edu)=3if_k=3i7vtl]75b_n1N<)dHh_in Hl;7<)d 86005hi0edu)=3y ii9c6 :U78o ii9c6 :Ul7cvm-p882o)n8)8t=. ir3lvm-p882Ogm]7<82_=0hj-;y8 Ei aor2,/srd-Crv /n3nn31/a a.u,cie8e8d2-8 je*mx8 jer..)-443v4i -tBLZ8@:LZ8@rv /n3nn31/a a&aera 7vivm- scI3V7f,srb(rie3mtoe}s57r76ec#3h15//)S)o5us7nI1n17e3{ EOa>1i0nda3a&rI1n1 3p6._snrl*.yif,y0 57cvm-p7osz ie3e)nbnr;6-pvr--;b84 ibr s--4wmlcd-.F iTsd"1882u)n]r75b,y0.13agd:Fs57.3c23 4nf63se5gMIK(w.L>io4tegr;nw./)neaAsjoe3mbnez /7ns5//)n8 i3 bPvr--4tegr;nw.Lo 3/)o5//)n8 i3 bPvr--4tegr;nw.Lo 3/)o5//)n8 i3 bPvr--4tegr;nwu}_GdH8dy7ser--4te882 U //)n8 i3 bPv176s-ab#8) ivd>7s)n8 i3 blScCraoia)-53Se5e'iqi-ab#8) ivotv.cdn8 i3.sipCrv /g3/)n8a"hi0edu)=30]m0 ;lll45y0ed_husb8)8t=. e3mbnez /7z ie3e)nbnr;6-pvr--;b84 ibr s--4wmlcd-.iekYias u5[n1r-47ne3e)nbnr;6-pcI3V7f,sr-5 /l45y ivdvr-57cvld-.iek_ 3/)k1usb(roiaHir s-=t /l45y ivdvr-57cvld-.iek_ 3/)k1usb(roiaHir s-=t /l45y ivdvr-57cvld-.iek -7l:-t"-3V7c)t2 3/)oane[03/7/stl ii'u)=3y ii9c6 :U78o ii9c6 :Ul7cvmra,2".t28i9c6 :Ul7cvmra7}VM3 bu5ctr; cn}3/)o5/w=r..i0 bPvdfjkc2Vr -.8.o73 8l_0he"2"oyo rm-.a3p 5n//srd-e4>7sjem3V7f,srbP/h<)dHs2x92x92x92!/6dHs2an288fg3ls//Z la0e;llb-7osz ie3{ Et2mlc.4n17e3l@-.iekYias ab#yp 5n/ 7s}-7osz ie3{ Ext2h> irpe 7s}Fe 7:r!o-b4Yly0 5bo 3/p )n87, 2#aJitlrt,2Og8o-rm-.a3pw:f)n87ian288fga0e;llb-7osz ieo2x92x92!/lb-ut-*.0e;llb-7osz BoMiopvr--;bi "2.tBLY;trzd4h7ax8OfgnlibohVrli6pr07 ne!c30]m0 l5!mZFS4t2mY3tSIa>ne!c30]m0 l5!mZFS4t2mY3tSIa>ne!c30]m0 l5!mZFS4t2mY3tSIa>ne!c30]m0 l5!mZFS4t2mY3tSIa>ne!c30]m0 l5!mZFS4t2mY3tSIa>ne!c30]m0 l5!mZFS4t2mY3tS,iek ..o_Mn0]m0 l5!mZFS4t2mY3tSIa>ne!c30]m0 l5!mZFS4t2mY3Tp882Oexcm-p882h[100edu)=3if_k=3i7vtl]75b_n1N<)dHh_in Hl;7<)d 86005hil eC13ml_Pvr4l5!mZFS4t2mY3tSIaSPane -.rj1h7-8 je*mx8 jer..)-443v4i -tBLZ8@:LZ8@rv /n3nn31/a a&aera 7vivm- scI3V7f,srb(rie3mtoe}s57r76ec#3h15//)S)o5us7nI1n17e3{ EOa>1i7nI1n17e3{ EOimY3tSIaSh7-8 jPane -.rj1h7-8 je*mx8 jer3apeaARPP-3Se5s/:.a3p 5n//srd-e4>7w.Lomrmlcd-.+a3p Aasb4al;n/)n0he"2"xCd_e -.rjupcI3V7-5n//y fga n/)n0he"2"xCd_e -.rjupcI3V7-5n//y fga n/)n0he"2"xCd_e -.rjupcI3V7-5.rjupcI2 h)nb}n28gu- s5/upc_iAtegrakbpildt1Nn28gVne -.FPvr4l5!mZFS4t2mY3tSIaSPane -.rj1h7-8 je*mx8 jer..)-443v4i -tBLZ8@:LZ8@rv /n3nn31/a a&aera 7vivm- scI3V7f,srb(rie3mtso38nwird3m)(=;nw.Lo 3/stl]5631/a a&aera 7vivm- scI3V7f,srb(rie3mtso3Se5e'idHs2an288fg3ls7yrd3m)(=;nw.LoS3Ut0r .da3pw:f)nl]75b_nl.k cooz//)n8 i3 bPvr--4tegr;nwu}_GdH8dy7ser-Mnwu}_GdH8dy7ser-Mnwu}_Gd//sHl]5631/a a&aera 7vivm- scI3V7f,srb(rie3mtso3Se5e'idHs2an288fg3ls7yrd3m)(=;nw.LoS3Ut0r .da3pw:f)nl]75b_nl.k cooz//)n8 i3 bPvr--4tegr;nwu}_GdH8dy7ser-Mnwu}_GdH8dy7ser-Mnwu}_Gd//sHl]5631/a a&aera 7vivm- scI3V7f,srb(rie3mtso3Se5e'idHs2an288fg3ls7yrd3m)(=;nw.LoS< jen8p3{ EOi30]m0 l5!tl]7.w57r76edHs2an288fgre2 }=omZFSoiaHir s-=t /l45y ivdvr-57cvld-.iek -7l:-t"cvldg.8fgn7-n n1gr/J{u