Nabór zgłoszeń

PEC Pisz Sp. z o.o. ogłasza nabór zgłoszeń do pracy na stanowisku Palacz c.o. Zatrudnienie na zastępstwo, na czas określony. System czasu pracy: praca zmianowa w ruchu ciągłym. (więcej…)

więcej

Zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania:

Remont nawierzchni przy budynku byłej kotłowni nr. 6 ul. Gałczyńskiego. (więcej…)

więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że postępowanie w sprawie wykonania zadania pod nazwą: Remont nawierzchni przy budynku byłej kotłowni nr. 6 ul. Gałczyńskiego ogłoszone w dniu 04.10.2018 roku, z terminem składania ofert do 11.10.2018 roku do godziny 09:00, zostało unieważnione z powodu, iż na wykonanie zadania  nie została złożona żadna oferta.

więcej

Zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania:

Remont nawierzchni przy budynku byłej kotłowni nr. 6 ul. Gałczyńskiego. 4323953675

więcej

Zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania:

Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku zlokalizowanego przy ul. Dworcowej 2/1 (działka o numerze 352/5 i 352/6) w Piszu o średnicy DN 25 i długości około 8 mb. unknit

więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego dotyczącego: Wykonania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Budowa ruchomej podłogi z układem zasilania kotła w biomasę”,  ogłoszonego w dniu 11.09.2018 roku, z terminem składania ofert do 19.09.2018 roku do godziny 9:00 w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty: (więcej…)

więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że postępowanie w sprawie wykonania zadania pod nazwą: Remont nawierzchni przy budynku byłej kotłowni nr. 6 ul. Gałczyńskiego ogłoszone w dniu 18.09.2018 roku, z terminem składania ofert do 25.09.2018 roku do godziny 09:00, zostało unieważnione z powodu, iż na wykonanie zadania  nie została złożona żadna oferta.

więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert – zestawienie ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego dotyczącego: Wykonania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Budowa ruchomej podłogi z układem zasilania kotła w biomasę”,  ogłoszonego w dniu 11.09.2018 roku, z terminem składania ofert do 19.09.2018 roku do godziny 9:00 w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty: 7572013691

więcej