loading...
arrow_01
VURAL YAPI Genç, dinamik, tecrübeli, çevik..
Vural Yapý 2009 yýlýnda Ýzmir'de kurulan genç fakat tecrübe olarak deneyimli bir firmadýr.
Firma ortaklarýndan Hasan VURAL'ýn 35 yýlý aþkýn tecrübesi bizlerinde iþ azmi ile firmamýz yapý sektöründe faaliyet göstermektedir.

Yapý grubunda PVC ve Alüminyum sektörüne yönelik olarak VRL markasý ile fiber sineklik tülü, PVC, Alüminyum sürme ve panjur sistemleri için kýl fitilleri ithal etmektedir. Yine ayný sektörde SÝNPLUS markasý ile sineklik aksesuarlarý, VRL markasý ile PVC aksesuar plastik ve alüminyum menfez üretimini, pileli sineklik sistemleri üretim ve satýþýný gerçekleþtirmektedir.

image_01

VURAL Yapý'nýn ulaþtýðý baþarýnýn arkasýnda, müþteri odaklý ve verimliliði merkez alan bir yönetim yaklaþýmý vardýr. Bu yaklaþým, sadece maddi kazanýmlarla deðil, bütün toplumun yararlandýðý ve yararlanacaðý kurumsal yurttaþlýk bilinciyle iç içe geliþmektedir.

arrow_02
Pileli Sineklik Sistemleri kesin çözüm kaynaðýnýz..
Balkon camlama önünde uygulanabilen ve gerektiðinde rahatça toplanabilen tek sistemdir!

Pileli tül, plise köþe takozu, rulmanlý kapak, ip gergi aparatý, ip kontrol takozu, plise ipi, delikli klips, kuþ gözü, pvc þerit, taç profil, dikme profil, hareketli profil, sin plus, vrl pileli sineklik, vrl plise sineklik, sineklik sistemleri, vrl sineklik sistemleri

image_02
 • icon_01 PÝLELÝ SÝNEKLÝK

  son dönemin en özgün ve en kullanýþlý düzeneðine sahip çok þýk kullanýþlý ve uzun ömre sahip olan sineklik sistemidir. Sorunlara getirdiði akýlcý çözümler ve kullanýmdaki sonsuz avantajlarýyla tüketicinin beðenisine sunulmuþ olan bu kusursuz sistem hem yatay sineklik hemde dikey sineklik olarak imal edilerek kullanýlabilirler.

   

  Pileli sineklikler adýndan da anlaþýlabileceði gibi katlar halinde oluþmuþ pileli sistem tüle sahiptir.Her türlü iklim þartýna meydan okuyabilecek kalitedeki ithal plise sineklik tülü ile donatýlmýþlardýr.Plise sinekliðin bir diðer avantajý da pileli sistemdeki tülü sayesinde kendini daha kolay fark ettirir , kaza ve çarpmalara karþý daha belirgin bir yapýya sahiptir.

   

  Gerek panjurla kapatýlmýþ gerek demir doðrama veya aliminyum küpeþte sebebiyle doðramanýn dýþýnda sineklik takýlabilecek gerekli boþluðun kalmadýðý durumlarda pileli sineklik kesin çözüm kaynaðýnýzdýr. 

arrow_03
Ürünlerimiz Ürünlerimizin tamamý için lütfen Kataloðumuzu indirin..
VRL Standart Kýl Fitil

3P Sýklýðýnda Üretilmektedir

image_02
Finli Kýl Fitil

Asetatlý Kýl Fitil

image_03
Hareketli Panjurlu Menfez

Açýlýr Kapanýr Panjurlu Sistem

image_04
Alüminyum Menfez

Tamamen Alüminyum Profil Üretim

image_05
Fiber Sineklik Teli

Güneþ Iþýðýna Dayanýklý

image_06
Pileli Sineklik Tülü ve Sistemleri

Ýstenilen Ölçüde Üretim

Sineklik Aksesuarlarý

Takoz, Menteþe, Pabuç vs..

image_08
Soudal Ürünleri

Silikon, Köpük, Mastik vs..

image_09
Soudal Ürünleri

Tabancalar

arrow_06
iletiþim

Ürünlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak ve sipariþ vermek için lütfen iletiþim formumuzu kullanýn..

Geçersiz e-posta adresi!

Lütfen geçerli e-posta adresi giriniz!

Lütfen mesaj göndermek için tüm alanlarý doldurunuz!

Mesajýnýz bize ulaþtý, en kýsa zamanda size cevap vereceðiz.

VURAL ÝZOSAN PVC AKSESUAR ÝNÞAAT VE YAPI MAZLEMELERÝ PAZARLAMA ÝTHALAT ÝHRACAT LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

Kazým Dirik Mahallesi 367 Sokak No. 12/A
Bornova Ýzmir
Türkiye

Telefon: +90 232 461 76 77
Fax: +90 232 461 76 74
E-posta: bilgi@vuralpvc.com

Tüyap