(408) 510-8854 9408894859 DEUTSCH 313-440-0509
Deutsch
Informacje o Firmie DREWDOM Oferta firmy DREWDOM Projekty firmy DREWDOM 3197868406 DREWDOM - Skontaktuj siê z Nami

Nasza Oferta

Witamy na stronach firmy Drewdom

Drewdom - Us³ugi Transportowo-D¼wigowe Jeste¶my firm±, która jako jedna z pierwszych w Polsce zaczê³a produkowaæ domy drewniane w systemie kanadyjskim. Na swoim koncie mamy kilkaset ukoñczonych projektów. Wytwarzamy równie¿ wiê¼bê dachow±, wi±zary, domki letniskowe i altany. Nasz± pracê doceniono w prasie budowlanej. Zapraszamy do zapoznania siê z nasz± ofert±!

 • Produkcja i monta¿
 • Realizujemy bogaty wybór projektów budowlanych o ró¿nej architekturze, oraz metra¿ach. Wykonujemy te¿ projekty indywidualne. Nasze komponenty wykonane s± z towarów najwy¿szej jako¶ci, ka¿dy pó³produkt koñczony jest specjalistycznymi certyfikatami np. przeciwpo¿arowymi. • Produkcja wi±zarów dachowych
 • Posiadamy liniê produkcyjn± wi±zarów dachowych o rozpiêto¶ci od 6 do 24 metrów.

   

  Galeria

  306-820-5382 Drewdom - Domy w szkielecie drewnianym Drewdom - Us³ugi Transportowo-D¼wigowe

  Drewdom - Domy w szkielecie drewnianym Drewdom - Us³ugi Transportowo-D¼wigowe Drewdom - Domy w szkielecie drewnianym

  Ostatni Projekt

  Ostatnio coraz czê¶ciej zdarza nam siê produkowaæ altanki oraz ma³e domy drewniane (letniskowe).

  2505518273

  Home | O Firmie | (855) 920-2696 | tool steel | Galeria | Kontakt

  Wszelkie Prawa Zastrze¿one © Drewdom 2015